POMEMBNO OBVESTILO ZA BRUCE!

Prvi letnik je za mnoge študente zelo stresno obdobje, saj boste soočeni z veliko količino informacij v zelo kratkem času. Pri tem je predvsem težavno predvideti, katere so tiste “ta-ključne”, ki vam bodo koristile pri nadaljnem študijskem delu. Marsikomu se ob tem zgodi, da se iz te količine ne znajde, prav tako je mnogo literature razpršene po internetu na raznih mestih in forumih, ogromno literature je zastarele, zgodi se tudi, da so v teh virih prisotne napake… Kot je že rekel slaven rimski vladar Mark Avrelij: »Preverite bistvo stvari, četudi gre le za točko doktrine, prakse ali razlage.«

S tem namenom Elsa Ljubljana ponuja “study group” oz. učno skupino, ki je dostopna Elsinim članom na facebooku. Tukaj bo objavljena vsa aktualna literatura, ki je ključnega pomena pri nadaljnem študijskem delu in pripravah na izpite. Prav tako bodo v tej skupini prisotni starejši študentje in tutorji, ki bodo odgovarjali na morebitna vprašanja povezana s študijskim delom in aktualno snovjo, podajali napotke za učenje ipd.  Vsekakor pa ta skupina ni namenjena zgolj študentom prvega letnika – vabljeni ste tudi starejši študentje, saj bo objavljena tudi aktualna literatura višjih letnikov, pomoč tutorjev bo pa na voljo tudi vam.

IZVOLITEV NOVEGA BOARDA

V ELSA Ljubljana je bil izvoljeni novi board. Člane boarda druži želja po čim večjemu udejstvovanju in povezovanju na mednarodni ravni. Vsi novi člani so polni ambicij in zamisli, s katerimi hočejo prihajajoče leto izkoristiti kar se da aktivno.
V šolskem letu 2017/18 nameravajo izpeljati večje število projektov, med katerih skupni cilj spada tudi večja prepoznavnost društva in s tem tudi porast članstva. Med dejavnosti, ki se bodo izvedle na začetku šolskega leta spadajo predstavitev društva in njegovega poslanstva po letnikih, stojnica na hodniku fakultete, kjer si bodo lahko študentje pridobili dodatnih podatkov o društvu, povezovanje s tutorji za čim večjo pomoč pri študiju itd.

Ena pomembnejših novosti je tako imenovani study group na facebooku, ki bo na voljo za člane društva, z namenom odgovarjati na študijska kakor tudi splošnejša vprašanja. Društvo namerava ob veliki količini študijske literature, znotraj katere se nahaja tudi taka, ki ni več aktualna oz. dobre kakovosti, izvesti selekcijo in s tem za člane pripraviti izbor najustreznejše. S tem društvo skuša nuditi čim večjo pomoč študentom pri študiju, kjer se ne bodo omejevali zgolj na nižje letnike, temveč je njihova pomoč namenjena članom vseh letnikov.

Ker je društvo mednarodno, bo novi board stremel po bogati ponudbi mednarodnih možnosti udejstvovanja v obliki t.i. ˝study visitov ˝, poletnih šol ipd. s katerimi se pridobi izkušnje in znanja, koristna za izgradnjo poklicne kariere, poleg tega pa lahko študent spozna tuje pravne sisteme in naveže stik s študenti drugih pravnih fakultet.


Novi board sestavljajo Vid Kutoš (predsednik), Jernej Renko (gerneralni sekretar), Marko Smrekar (blagajnik), Samo Rožič (podpredsednik za izmenjavo študijskih praks), Tanja Lukan (podpredsednik za akademske aktivnosti), Gregor Novljan (podpredsednik za seminarje in konference) in Blaž Tončič (podpredsednik za marketing).