AKTUALNE DILEME GOSPODARSKEGA PRAVA NA VRHOVNEM SODIŠČU RS

ELSA Ljubljana je v ponedeljek, 11. aprila 2016, ob 15. uri v prostorih konferenčne dvorane Sodne palače na Tavčarjevi 9 organizirala dogodek z naslovom AKTUALNE DILEME GOSPODARSKEGA PRAVA NA VRHOVNEM SODIŠČU RS. Nanj je povabila študente prava in mlade pravnike, ki so se vabilu v veselje organizatorjev odzvali v res velikem številu.

dileme1

Uvodoma sta predstavnika ELSA Ljubljana najprej predstavila aktivnosti ELSA. Najprej je Blaž Božnar, direktor za marketing ELSA Ljubljana, predstavil mednarodne aktivnosti ELSA, v katerih imajo možnost sodelovati ELSA člani (zlasti poletne in zimske ELSA pravne šole, delegacije ELSA (predstavljanje ELSA v organizacijah, kot so OECD, Ekonomski in Socialni svet OZN (ECOSOC UN), Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) in mnogih drugih), ELSA Moot Court tekmovanja, ELSA strokovne prakse v tujini – STEP, ELSA pravne raziskovalne skupine (Legal Research Groups) in ELSA študijske obiske.

Dominika Novina, generalna sekretarka ELSA Ljubljana, je v nadaljevanju predstavila lokalne aktivnosti ELSA Ljubljana (Neformalno druženje s predstavniki odvetniških pisarn, organizacijo strokovnih predavanj, izvedbo strokovnega seminarja ELSA Aktual, izvedbo študijskih obiskov, institucionalne obiske zavodov za izvrševanje kazni zapora in druge partnerske ter samostojne projekte).

Sledilo je težko pričakovano predavanje vodje gospodarskega oddelka na Vrhovnem sodišču RS, vrhovnega sodnika Vladimirja Balažica. Sodnik je predstavil svoj pogled na nastajanje pravnih predpisov in njihovo izvrševanje v praksi ter njihovo interpretacijo s strani sodišča. Izpostavil je tudi številne zanimive primere iz prakse, ki so služili kot konkretna ponazoritev predstavljene problematike. Udeležence je navdušil s svojim duhovitim in obenem strokovno poglobljenim pogledom na probleme, s katerimi se v praksi srečuje gospodarski oddelek Vrhovnega sodišča RS.

V nadaljevanju in tudi naknadno je sodnik ob odgovarjanju na številna vprašanja udeležencev opozoril tudi na nov Pregled stanja na področju pravosodja (uradni naziv v angleščini: Justice Scoreboard), v katerem Evropska komisija ocenjuje sodne sisteme in njihovo delovanje v državah članicah EU, torej tudi Slovenije in služi kot zunanji nadzorni mehanizem, ki omogoča mednarodno-primerjalne ocene stanja sodstva in dostopa do sodišč v Sloveniji.
Opozorilo je bilo potrebno, ker so nasprotno s poročanjem večine medijev, ocene za Slovenijo v novem Pregledu stanja izredno pozitivne (temeljijo na podatkih o slovenskem sodstvu in postopkih za leto 2014). Iz njih izhaja, da se v zadnjih letih odločno skrajšuje čas reševanja zadev na slovenskih sodiščih, tudi v primerih pravdnih, civilnih in gospodarskih zadev. V pravdnih civilnih in gospodarskih zadevah je tako Slovenija na drugem mestu med vsemi državami članicami in reši na letni ravni petino več zadev, kot jih prejme. Pri stečajnih postopkih se je Slovenija na podlagi podatkov iz lanskega leta uvrstila na drugo mesto med vsemi državami članicami glede poplačila upnikov in trajanja insolvenčnih postopkov. Slovensko upravno sodstvo je prvo v EU po hitrosti reševanja upravnih sporov. Slovenija ob tem še naprej znižuje število sodnikov in višino sredstev, namenjenih sodstvu.

Dogodek se je sklenil z zahvalo sodniku za izvrstno predavanje in zavezo ELSA Ljubljana, da bo še naprej organizirala kvalitetne dogodke, s katerimi bo prispevala k dodatnemu pravnemu izobraževanju svojih članov in spodbujanju kritičnega mišljenja ter vabljenju in medsebojnemu strokovnemu in prijateljskemu povezovanju novih aktivnih članov, ki bi prispevali k izvrševanju tega poslanstva.

dileme 2

(avtor: Blaž Božnar)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja