Novice

Prvi letnik je za mnoge študente zelo stresno obdobje, saj boste soočeni z veliko količino informacij v zelo kratkem času. Pri tem je predvsem težavno predvideti, katere so tiste “ta-ključne”, ki vam bodo koristile pri nadaljnem študijskem delu. Marsikomu se ob tem zgodi, da se iz te količine ne znajde, prav tako je mnogo literature razpršene po internetu na raznih mestih in forumih, ogromno literature je zastarele, zgodi se tudi, da so v teh virih prisotne napake… Kot je že rekel slaven rimski vladar Mark Avrelij: »Preverite bistvo stvari, četudi gre le za točko doktrine, prakse ali razlage.«

S tem namenom Elsa Ljubljana ponuja “study group” oz. učno skupino, ki je dostopna Elsinim članom na facebooku. Tukaj bo objavljena vsa aktualna literatura, ki je ključnega pomena pri nadaljnem študijskem delu in pripravah na izpite. Prav tako bodo v tej skupini prisotni starejši študentje in tutorji, ki bodo odgovarjali na morebitna vprašanja povezana s študijskim delom in aktualno snovjo, podajali napotke za učenje ipd.  Vsekakor pa ta skupina ni namenjena zgolj študentom prvega letnika – vabljeni ste tudi starejši študentje, saj bo objavljena tudi aktualna literatura višjih letnikov, pomoč tutorjev bo pa na voljo tudi vam.