Predstavitev

ELSA je apolitično, neprofitno, mednarodno usmerjeno združenje, katerega namen je omogočati članom širše razumevanje kulturne raznolikosti ter neposredno pridobivanje pomembnih mednarodnih izkušenj ob spoznavanju tujih pravnih sistemov in poslovnih praks. Kot dodatek učnim načrtom univerz, ELSA pomaga svojim članom pri pripravi njihove karierne prihodnosti ter vstopu v poklicno življenje, še posebej v primeru dela v mednarodnem okolju. Več o ELSA si lahko preberete na elsa.org.

ELSA je prisotna v 43 državah, na skoraj 300 pravnih fakultetah
ter ima skupno čez 42.000 članov.

ELSA Ljubljana svojim članom ponuja različne akademske in druge strokovne dogodke ter projekte, ki študentom prava in mladim pravnikom omogočajo pridobivanje novega znanja doma in v tujini, spoznavanje prava v praksi ter povezovanje s študenti prava in mladimi pravniki na mednarodni ravni. Med drugim imajo člani možnost prijave na STEP prakse, kar jim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj pri različnih delodajalcih na pravnem področju v tujini.

Skozi svoje delovanje se je ELSA po zaslugi študentov prava, ki so bili pripravljeni vložiti svoj trud, delo in čas, širila, razvijala in postala tudi sinonim za združenje, katerega namen je ozaveščanje o pravičnem svetu, v katerem se spoštuje človekove pravice in kulturno raznolikost ter povezovanje študentov prava iz evropskih držav.

ELSA Ljubljana je bila ustanovljena leta 1992 in ima približno 100 članov. V okviru study visit obiskov je obiskala že skoraj 80 drugih članic ELSA.


Kaj ELSA ponuja svojim članom:

 • ‘Study visit’ v drugih državah članicah ELSA
 • Institucionalni obiski – ogledi zaporov in drugih institucij v Sloveniji
 • Poletne šole in drugi dogodki v tujini
 • STEP praksa v tujini (Student Traineeship Exchange Programme)
 • Predavanja, seminarji, konference, okrogle mize
 • ‘ELSA Day’ – dogodki kot so okrogle mize, ogledi filmov, diskusije, ipd.
 • Tradicionalni strokovni seminar v Zrečah
 • Moot court tekmovanja
 • Manj formalin, družabno usmerjeni dogodki – na primer neformalno druženje s predstavniki odvetniških pisarn
 • Udeležba na dogodkih, kot so Dnevih slovenskih pravnikov, Dnevih civilnega prava, Dnevih mediacije, Dnevu civilnega sodstva
  …ter druge aktivnosti.

Predsedstvo ELSA Ljubljana za študijsko leto 2019/20 sestavljajo:

Predsednica: Eva Jenko
president.ljubljana@si.elsa.org

Generalna sekretarka: Veronika Novak
secgen.ljubljana@si.elsa.org

Podpredsednica za akademske aktivnosti: Iza Senčar
academicactivities.ljubljana@si.elsa.org

Podpredsednica za marketing: Tjaša Marušič
marketing.ljubljana@si.elsa.org

Podpredsednik za izmenjave študijskih praks: Samo Novak
step.ljubljana@si.elsa.org

Podpredsednica za seminarje in konference: Kristina Jan
seminarsconferences.ljubljana@si.elsa.org